Trädfällning

Ett träd kan i sin helhet verka fin och harmlös. Men i många fall är fallet så att de enbart är i vägen och tar mycket plats. I Stockholm är detta ett återkommande problem och därför finns det många verksamheter som arbetar med detta. Trädfällare eller arborist kallas de utbildade yrkesmännen och utbildningen finns i ett fåtal platser i Sverige och sträcker sig över två år. Efter dessa år får man arbeta med det mesta som innefattar träd. De flesta verksamheter som arbetar med detta erbjuder en stor varietet av tjänster kring träden. Men i Stockholm är trädfällning det mest populära. Många som fäller sina träd väljer också att plana ut marken. Därmed göra sig av med stubben på ett bra sätt. De utbildade yrkesmännen genomför något som kallas en stubbfräsning då. Och därmed så får man en platt yta som man kan utnyttja på önskat vis.

Trädfällning i Stockholm

Trädfällning i Stockholm har pågått sedan urminnes tider men tekniken har förbättrats och fortsätter att förbättras med åren. Dessutom använder man sig av andra tekniker och verktyg beroende på vart trädfällningen skall ske och hur stort trädet är. Ett bra exempel på detta är trädfällningen i skogen i jämförelse med en trädfällning på någons tomt. I det senare fallet kräver det mer precis teknik för att inte föra skador på tomten.

I Stockholm, liksom större delar av världen brukar trädfällningen ske genom att man kapar av trädet nedifrån. För att sedan lyftas bort till ett säkert område. Dock använder man sig i vissa fall av trädnedtagning, som är ett annat sätt att bli av med trädet på. Tekniken använder annan maskin som lyfter upp trädet uppifrån istället. Detta är nödvändigt i nästan alla fall då trädet inte kan fällas fritt. Detta arbete är dock väldigt mycket mer krävande. Då det går till så att man stegvis kapar av delar uppifrån sedan bitvis blir av med trädet. En annan fördel med denna teknik är att man samtidigt inte utgör någon skada för marken under trädet heller.

Trädfällarna i Stockholm

Trädfällarna i Stockholm har utöver dessa tjänster även avverkning som en populär tjänst. Avverkning av skog innebär att man genom allt större maskiner kapar av stora mängder träd. Trädfällarna erbjuder även tjänster för bortflisning som är behövande efter en trädfällning. Bortflisning innebär att man gör sig av med delarna från trädet som återfinns på marken efter trädfällningen.

Priset på en trädfällning i Stockholm varierar på vart trädet är placerat. Vilket bestämmer vilken typ av maskin som behövs användas och tiden det tar. Även den mängd träd som ska fällas har stor betydelse för priset i detta fall. Har man ingen större koll på hur mycket det kan kosta. Då brukar trädfällarna erbjuda sig att ta en titt på träden och därefter skicka en offert till kunden. Det kan vara en bra idé att anställa professionella trädfällare i Stockholm. Då kan man vara säker på att arbetet utförs på ett korrekt sätt. Även om man kan få tag på en maskin så är det högst troligt att man kommer utgöra skada för marken. Något man helst inte vill.