Skogsavverkning nödvändigt för utvecklingen

Ibland stöter man på begrepp som man själv tycker är svåra att förstå. Det kan handla om i princip vad som helst. Om man läser om skogens liv eller olika träslag kommer man även snubbla på ordet skogsavverkning. Skogsavverkning innebär att man fäller ner träd för att ge plats för nya eller för att fälla ner träd som inte ska växa i det aktuella området. Avverkningen är nödvändig för utvecklingen eftersom det skapar möjlighet för skogen att växa på ett ännu bättre sätt än om man inte med jämna mellanrum hade utfört avverkning i skogarna runt om i Sverige.

Olika steg av gallring vid skogsavverkning

Man brukar dela upp skogsavverkningen i tre olika gallringar. Den första gallringen gör man redan när skogen är väldigt ung och det inte har hunnit hända så jättemycket än. Men för utvecklingen är det nödvändigt att göra en avverkning redan nu. Man letar efter träd som är skadade eller trädarter som inte ska växa i det aktuella området. På så sätt skapar man bra förutsättningar på att skogen ska utforma sig som man har tänkt sig och att det endast växer träd av rätt art i skogen. Sedan går tiden och skogen utvecklar sig av sig själv, träden växer sakta med säkert och skapar en fin skog. När skogen har vuxit till sig efter den första gallringen och utvecklingen är det nödvändigt att man gör en andra gallring. Den liknar den första skogsavverkningen och även denna gång så letar man efter skadade träd eller träd av fel art. De träd man hittar som inte överensstämmer med önskemålen fäller man ner för att skogen ska kunna utvecklas på ett bra sätt. Det sista man gör är slutavverkning. Det innebär att man fäller ner resten av skogen. När man gör detta skiljer sig lite beroende på hur god produktionsförmåga marken på det aktuella området har. Men ungefär någonstans när skogen har fått växa i 50 till 100 år brukar man göra slutavverkningen.

Nödvändigt för skogens utveckling

Vidare är skogsavverkning nödvändigt för utvecklingen eftersom man ofta vid en skogsavverkning gör en föryngring av skogen. Det innebär att man fäller ner träd som har vuxit länge och planterar helt nya unga träd. På så sätt fortsätter skogen att växa trots att man fäller ner träd och producerar något annat av dem. Det är mycket viktigt med skogsavverkning för utvecklingen. Men vad man bör tänka på vid skogsavverkning är att alla föryngringar av en skog som är större än ett halvt hektar måste anmälas till Skogsstyrelsen. Planerar man att göra en föryngring som är större än ett halvt hektar så måste man anmäla detta sex veckor innan man påbörjar arbetet.

Plantering är en del av avverkningen

När man ska utföra en skogsavverkning är det viktigt med planering. Utöver att man måste anmäla det till Skogsstyrelsen så bör man planera noga. Man bör genomföra en inventering av skogen för att se om det är nödvändigt att göra avverkningen just vid denna tidpunkt. Träd som planeras att sparas för viltvårdande måste märkas ut så att man inte avverkar de träden. Om det är en större mängd skog som ska avverkas kan det även vara bra att redan innan planera för var transporten av virket ska köra.

Sammanfattningsvis kan man konstatera att skogsavverkning är nödvändigt för utvecklingen och skapar möjligheter för ny skog att växa fram samtidigt som man tar tillvara på skogen i rätt tid.

Skogsavverkning