Hur ofta gjuter du? – Gjuteriarbeten

byggvaror gjuteriarbeten

Gjuteriarbeten är ett samlingsnamn för alla de typer av jobb där man använder sig av någon form av flytande material som hälls i en gjutform för att låta det stelna till önskad produkt. De vanligaste typerna av material som används vid gjutning är plast, gips eller betong men det förekommer väldigt mycket gjutningsarbeten med metaller av olika slag också.

Vid alla typer av byggvaror man kan tänkas behöva, som t.ex. vid gjuteriarbeten, kan man finna dem hos Frändefors Trä. De finns i Frändefors, något utanför Trollhättan och Vänersborg. Kika in deras hemsida för mer information om byggvaror.

Gjuteriarbeten

Gjuteriarbeten består av olika steg som måste följas för att få den önskvärda slutprodukten. Det hela börjar med att man formar själva formen där det flytande materialet ska hällas i för att stelna i. Dessa kan vara av olika karaktär och det finns de former som endast används en gång men även permanenta kokill. Detta bestäms självklart beroende på hur ofta denna typ av gjuteriarbete ska ske. När denna form är tillverkad så behöver man smälta det material som ska användas. Så att det kan formas på önskvärt sätt i den form man har tillgänglig. Det är viktigt att under denna del av processen anpassa värmen för det nedsmälta materialet. Så att det anpassas till gjuteriarbetet. I vissa fall när detta missköts så kan exempelvis kallflytning uppstå, vilket innebär att metallen eller det materialet som är smält, hinner stelna innan det fyllt ut hela formen.

Om föregående delar i processen av gjutningsarbetet sker felfritt så får den flytande massan stelna helt innan man slår ut den. I de allra flesta fall så räcker det inte med att man slår ut den stelna massan utan det behöver sin efterbehandling innan det är i sin slutprodukt.

Idag

I dagens industri sker en stor del av gjuteriarbeten med hjälp av datorer. Dessa håller reda på allt från hur den flytande massan har fyllt ut formen. Men även vilken temperatur den är i. Genom de avancerade datorerna som används kan man följa processen. Man kan t.ex. se hur pass stor chans det är att det kommer uppstå defekter och dylikt. Således har man kunnat bli allt effektivare inom gjuteriarbeten sedan dessa typer av verktyg började användas.

Olika typer material som används vid gjuteriarbeten är bland annat lera, tenn, stearin, gips, brons, vax, järn, plast och betong. Egentligen kan man använda sig av nästan all typ av material som kan smältas och formas. Vilket material som i slutändan används bestäms efter vad för slutprodukt man är ute efter. Hantverkare som använder sig utav gjutningsarbeten nästintill dagligen är murare. Yrkesmurare använder sig utav gjuteri för att gjuta stommen till byggnader.

Gjuteriarbetare

Det finns de gjuteriarbetare som går under andra benämningar. Exempelvis de som enbart gjuter i mässing eller andra gula metaller kallas för gelbgjutare. I Sverige har mässingsbruk varit igång sedan 1500 talet och genom att gelbgjutarna gjöt olika typer av metaller i olika former och till olika användningsområden så blev det mycket populärt. Förutom mässing som användes, formade man även koppar i olika typer av legeringar beroende på syftet med resultatet. Det blev exempelvis populärt att gjuta olika ljusstakar och ljuskronor, inte minst under 1700 talet i Sverige. Det var främst kyrkorna som använde sig utav dessa konsthantverk då.