Skogsavverkning nödvändigt för utvecklingen

Ibland stöter man på begrepp som man själv tycker är svåra att förstå. Det kan handla om i princip vad som helst. Om man läser om skogens liv eller olika träslag kommer man även snubbla på ordet skogsavverkning. Skogsavverkning innebär att man fäller ner träd för att ge plats för nya eller för att fälla ner träd som inte ska växa i det aktuella området. Avverkningen är nödvändig för utvecklingen eftersom det skapar möjlighet för skogen att växa på ett ännu bättre sätt än om man inte med jämna mellanrum hade utfört avverkning i skogarna runt om i Sverige.

Olika steg av gallring vid skogsavverkning

Man brukar dela upp skogsavverkningen i tre olika gallringar. Den första gallringen gör man redan när skogen är väldigt ung och det inte har hunnit hända så jättemycket än. Men för utvecklingen är det nödvändigt att göra en avverkning redan nu. Man letar efter träd som är skadade eller trädarter som inte ska växa i det aktuella området. På så sätt skapar man bra förutsättningar på att skogen ska utforma sig som man har tänkt sig och att det endast växer träd av rätt art i skogen. Sedan går tiden och skogen utvecklar sig av sig själv, träden växer sakta med säkert och skapar en fin skog. När skogen har vuxit till sig efter den första gallringen och utvecklingen är det nödvändigt att man gör en andra gallring. Den liknar den första skogsavverkningen och även denna gång så letar man efter skadade träd eller träd av fel art. De träd man hittar som inte överensstämmer med önskemålen fäller man ner för att skogen ska kunna utvecklas på ett bra sätt. Det sista man gör är slutavverkning. Det innebär att man fäller ner resten av skogen. När man gör detta skiljer sig lite beroende på hur god produktionsförmåga marken på det aktuella området har. Men ungefär någonstans när skogen har fått växa i 50 till 100 år brukar man göra slutavverkningen.

Nödvändigt för skogens utveckling

Vidare är skogsavverkning nödvändigt för utvecklingen eftersom man ofta vid en skogsavverkning gör en föryngring av skogen. Det innebär att man fäller ner träd som har vuxit länge och planterar helt nya unga träd. På så sätt fortsätter skogen att växa trots att man fäller ner träd och producerar något annat av dem. Det är mycket viktigt med skogsavverkning för utvecklingen. Men vad man bör tänka på vid skogsavverkning är att alla föryngringar av en skog som är större än ett halvt hektar måste anmälas till Skogsstyrelsen. Planerar man att göra en föryngring som är större än ett halvt hektar så måste man anmäla detta sex veckor innan man påbörjar arbetet.

Plantering är en del av avverkningen

När man ska utföra en skogsavverkning är det viktigt med planering. Utöver att man måste anmäla det till Skogsstyrelsen så bör man planera noga. Man bör genomföra en inventering av skogen för att se om det är nödvändigt att göra avverkningen just vid denna tidpunkt. Träd som planeras att sparas för viltvårdande måste märkas ut så att man inte avverkar de träden. Om det är en större mängd skog som ska avverkas kan det även vara bra att redan innan planera för var transporten av virket ska köra.

Sammanfattningsvis kan man konstatera att skogsavverkning är nödvändigt för utvecklingen och skapar möjligheter för ny skog att växa fram samtidigt som man tar tillvara på skogen i rätt tid.

Skogsavverkning

 

Sibirisk lärk som snickerivirke

Sibiriskt lärkträ är en av de bästa träsorterna att bygga med och det gäller oavsett vad det är som ska byggas. Den är hållbar och har dessutom en egen inbyggd impregnering som skyddar mot fukt och röta. Vilket är något som man alltid efterfrågar när man arbetar med trä. Det gör att man kan skydda det man ska bygga bara genom att välja den här träsorten.  Om man väljer en annan träsort än sibiriskt lärkträ så måste man skydda den mycket mer då andra träsorter sällan har samma skydd. Det gör att den här träsorten är något av de bästa som finns på marknaden för att till exempel bygga en altan eller för att lägga trall i trädgården.

Vad är Sibiriskt lärkträ bra för

Sibiriskt lärkträ är otroligt bra att använda för konstruktioner utomhus. Detta för att trädet i sig har en naturlig impregnering som gör att fukt och röta inte drabbar den lika ofta som andra. Det betyder självklart inte att detta inte kan ske. Men risken är betydligt lägre men den här träsorten än med andra träsorter. Det krävs fortfarande att man impregnerar virket då och då men risken är mycket lägre att det blir skador på virket.

Vad kan man använda sibiriskt lärkträ till

Sibiriskt lärkträ kan man använda till alla byggen som ska göras utomhus. Som vi nämnt flera gånger beror det på att den håller fukt borta och även röta. Den tillhör barrträdsfamiljen men har högre hårdhet och densitet än vad andra barrträdssorter har. Det gör att den kan vara likvärdig flera andra bladfamiljsträd.

Sibiriskt lärkträ kan även användas till trall. Då den som sagt är bra mot fukt och röta så är det inga problem att ha detta. Flera stora byggvaruhus säljer sibiriskt lärkträ just som trall då det anses överlägset nästan all annan trall.

Vart skaffar man sibiriskt lärkträ någonstans

Nästan alla stora byggvaruhus har sibiriskt lärkträ på lager. Både som vanligt virke och om trall. Det gör att det är nästan omöjligt att inte kunna få tag på det. Så om man vill bygga något och där virket samtidigt håller fukt och röta borta så är det ett bra val.

Om man inte har ett stort byggvaruhus i närheten så finns det alltid internet. Nästan alla stora kedjor säljer sibiriskt lärkträ genom sina hemsidor. Man beställer antal samt anger bredd och längd. Så skickas det hem till din dörr. Eventuellt kan hemleveransen kosta extra beroende på hur mycket eller lite som du köper.

Sibiriskt lärkträ är perfekt för att bygga utomhus med.

För dig som vill bygga allt från ett trähus till en altan så kan sibiriskt lärkträ vara något för dig. Det gäller dock att alltid diskutera valet av trä med en expert. Dessa finns ofta tillgängliga på närmaste byggvaruhus. Berätta om ditt planerade bygge och dina planer så kan du fråga experten om sibiriskt lärkträ fungera för det.  Det är väldigt troligt att det kommer att fungera. Framförallt för altaner så är det väldigt bra. Vi hoppas du fått lite insikt i hur sibiriskt lärkträ fungerar.

Sibirisk lärk

Ett företag som säljer och arbetar med Sibirisk Lärk är Testrum AB. De säljer snickarvirke för alla behov. Kolla in deras sida om sibirisk lärk för mer information om lärken.

Röjsåg för allt skogsarbete i Umeå

En röjsåg används i trädgården för att röja undan större växtligheter på ett effektivt sätt. Det finns också en stor användning för röjsåg när man vill få bort växtlighet. Som kanske är placerad på konstiga eller svåråtkomliga platser. Det finns på röjsågar många olika sorters blad och munstycken. Alla kan användas på olika sätt efter önskemål. Röjsåg i Umeå används både privat men även en hel del av de kommunala arbetarna. Röjsåg används således till att se till så de växtligheterna såsom i parker och liknande alltid ser bra ut. Genom att använda sig utav detta effektiva trädgårdsredskap.

Flertalet företag

I Umeå finner man flertalet olika företag som tillhandahåller röjsåg till försäljning. Alla har i olika modeller på tjänsterna samt olika priser. Husqvarna är etablerad på marknaden inom trädgårdsredskap och även inom röjsågar. De har flertalet återförsäljare av deras produkter i Umeå som man kan köpa. För att använda sig utav för ett effektivare trädgårdsarbete. Priset på en röjsåg bland de återförsäljarna som finns i Umeå varierar beroende på modell vanligtvis. De billigare modellerna av röjsågarna kostar runt 3500 kronor. Medan de mer avancerade och mer effektiva modellerna kostar närmare 13000 kronor.

Umeå Skog & Trädgård

Umeå Skog & Trädgård har ett otroligt stort utbud av alla typer av trädgårdsmaskiner. Deras utbud av röjsågar och trimmers är också otroligt bra. Med en fulländad serviceverkstad kan de också hjälpa dig vid service och alla typer av reparationer.

När du ska köpa en röjsåg

Vad man kan ha i åtanke när man ska investera i en röjsåg. Det är hur pass mycket man kommer att använda den och vad den ska användas till. Ifall den enbart ska användas till mindre arbeten så räcker det oftast med en billigare variant. Medan någon som använder röjsågen dagligen bör fundera över att investera i något dyrare som håller lite längre. Exempelvis så använder sig Umeå kommun oftast röjsågar av bättre kvalité då de används på större områden och i väldigt stor frekvens.

Begagnat?

Röjsågar finns även på andrahandsmarknaden och detta är något många inte tänker på. Man kan oftast hitta en väldigt bra Röjsåg på exempelvis blocket i Umeå för ett väldigt förmånligt pris. Det kan vara så att en person har sålt sitt landställe och vill därmed göra sig av med verktygen på ett snabbt sätt. Då kan de ibland lägga upp verktygen på annonsering för väldigt förmånliga priser för att bli av med dem på snabbast möjliga vis.

Tillverkare

Utöver Husqvarna så är Stihl ett varumärke som ofta dyker upp i samband med röjsågar. Detta för att just dessa två företag har överlägset den största andelen på marknaden vad gäller dessa redskap. I Umeå finner man flertalet företag som har Stihls röjsågar till försäljning. Många tror att Husqvarnas redskap skall vara de bättre men egentligen är det en smaksak. Om man kollar redskapens effektivitet så är de jämförbara på alla olika sätt och de handlar vanligen om en smaksak när de gäller dessa två märken. Vad dessa två företag även gör är väldigt många olika munstycken och tillbehör som kan användas effektfullt för att sköta trädgården effektivt.

Säkerhet

När man väl har köpt en röjsåg och dess tillbehör samt munstycken så är det ytterst viktigt att tänka på säkerheten. Verktyget är väldigt effektfullt och vid användningen kan gräs, grus och annat som finns på marken spruta åt alla olika håll när klingan kommer emot. Således är det viktigt att ha detta i åtanke och investera åtminstone i skyddsglasögon.